Støj ved lomviekolonier i 2014

Støj ved lomviekolonier i 2014

Projektleder:
Aili Lage Labansen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Støj ved lomviekolonier i 2014

Beskrivelse:
Projektet er en del af mit Ph.d. projekt, som skal belyse årsager til bestandsnedgange i de grønlandske lomviekolonier. Projektet er et samarbejde mellem GN og AU. Polarlomvien har vist en fortsat tilbagegang i grønlandske ynglekolonier, på trods af reduceret jagttryk gennem det seneste årti. For at en udnyttelse af denne vigtige fangstfugleart kan fortsætte i fremtiden er det vigtigt at identificere hvilke faktorer som forårsager tilbagegangene. Nærværende delprojekt har til formål at registrere graden af bådtrafik, og evt. andre menneskelige forstyrrelser, ved lomvie kolonier i Grønland vha. hydrofoner i vandsøjlen. Resultater fra et pilot projekt, viser at det er muligt at identificere motorstøj fra forskellige typer fartøjer i nærheden af en ynglekoloni, og dermed identificere og kvantificere graden af forstyrrelser fra motorstøj gennem en hel ynglesæsonen. Graden af forstyrrelser fra sejlads ved grønlandske lomvie kolonier har hidtil været en helt ukendt faktor. I et andet delprojekt vil der indgå eksperimentelle undersøgelser af fuglenes respons på forskellige typer af forstyrrelser, for at måle på effekten af forstyrrelser.

Rapport og opgørelse:
Støj ved lomviekolonier i 2014

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen