Sprog og Uddannelse i Nuuk (SUN)

Sprog og Uddannelse i Nuuk (SUN)

Forskningsleder: Christoph Hare Svenstrup, adjunkt ved Institut for Kultur, Sprog & Historie, Ilisimatusarfik

Keywords: sprogbrug, sprogholdinger, social mobilitet, uddannelse, nuuk, grønlandsk, dansk, unge

Område, formål og forskningsspørgsmål:

SUN-projektet (Sprog og Uddannelse i Nuuk) fokuserer på sammenhængen mellem sprog og social mobilitet forstået som muligheder for uddannelse. Undersøgelsen vil følge grønlandske unge i starten af deres to første år på gymnasiet i Nuuk for at kunne give en kompleks beskrivelse af: 1) deres sproglige hverdag, 2) det praksisfællesskab de er en del af på GUX Nuuk og 3) vilkårene for deres (potentielle) social mobilitet.

For at kunne give denne beskrivelse vil der blive bruge en kombination af etnografiske, socialpsykologiske og sociolingvistiske metoder:

  • Etnografiske observationer, hvor feltarbejderen følger eleverne i deres hverdag på GUX Nuuk.
  • Spørgeskemaer rettet mod elevernes egen sprogbrug og deres holdninger til sprogbrug generelt.
  • Kvalitative forskningsinterviews med et biografisk element, hvor eleverne får mulighed for at beskrives deres sproglige hverdag, fortælle om deres baggrund og motivation for at tage en gymnasial uddannelse samt om deres fremtidige uddannelsesplaner.

Projektet vil strække sig over en periode på tre år, hvor dataindsamlingen vil foregå de første to år, sideløbende med kodningen og analysen af de indsamlede data. Det tredje år vil blive brugt på at færdiggøre analyserne samt afrapportere og formidle projektets resultater både i de relevante videnskabelige fora og til GUX Nuuk, specifikt, og den grønlandske offentlighed, generelt.

Inklusion af samfundet:
1) Ansættelse og optræning af studentermedhjælpere til etnografisk feltarbejde, udskrivning af interviews,
oversættelse og tolkning fra grønlandsk til dansk, analyse og fortolkning af kvantitative og kvalitative data.
2) Tilbud om deltagelse i skrivning og publikation af en eller flere artikler (med forfatter-akkreditering) i forbindelse
med projektet.
3) Resultaterne vil kunne indgå i en fremtidig diskussion og udvikling af uddannelsessystemet i Grønland.

Formidling overfor samfundet:
1) Tilbud om et foredrag baseret på projektet til GUX Nuuks undervisere og ledelse.
2) Tilbud om at jeg indgår i relevante undervisningsforløb på GUX Nuuk.
3) Indlæg om projektet til Sermitsiaq og/eller KNR.gl.
4) Indlæg om projektet til Oqaatsinik (Sprogforskningscentret) Ilisimatusarfiks hjemmeside.
5) Udarbejdelse af podcast-episode til Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Projektets start- og slutdato: 15/04/2022 – 01/05/2025

Bevilget: 62.425,36 kr.

Pulje:
År:
Kategori:
Scroll til toppen