Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser

Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser

PhD’nngorniaq:
Louise Andersen

Sammivik suliffigisarlu:
Inulerineq (humaniora) / Pinngortitaleriffik

Qulequtaq:
Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser

Allaatigisaq:
Ph.D. Projektet “Skolen designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser” tager udgangspunkt i den kendsgerning at blot 70 % af de grønlandske unge mellem 20-24 år ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.
Udfordringen med at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, går på tværs af landegrænser. Således oplever Danmark også udfordringer her. Derfor vil projektet være forankret i et samarbejde mellem Institut for Læring, Grønlands Universitet, og Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.
Forskning peger på, at unges grundskoleerfaringer har indflydelse på deres valg/ fravalg og gennemførelse af ungdomsuddannelse. Undersøgelser peger ligeledes på, at trivsel i skolen har indflydelse på unges opfattelse af skolen. Det, folkeskoleelever oplever i deres grundskoleforløb har altså indflydelse på deres videre uddannelsesforløb efter endt grundskole. Den aktuelle udfordring består imidlertid i særligt to ting:

1. Der er behov for viden om de grønlandske unges oplevelser med deres skole

2. Der er behov for viden om hvordan undervisning i folkeskolen, kan tage højde for de barrierer og udfordringer, de unge møder i deres skolegang.

Derfor vil projektet undersøge og udvikle viden om, hvordan skolen pædagogisk kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der kan tage højde for de barrierer og udfordringer de unge oplever og har oplevet igennem deres folkeskoleforløb.
Således vil projektet gennem feltarbejde, interviews og spørgeskema-undersøgelser kortlægge de unges erfaringer og oplevelser med skolen, for dernæst at udvikle, teste og evaluere undervisnings-design.
Formålet med dette projekt er dermed at producere viden om unges barrierer og udfordringer i forbindelse med skole og uddannelse, og hvordan man som lærer, i folkeskolens undervisning, kan imødekomme disse, således, at der udvikles en folkeskole, der sikrer unges videre forløb i uddannelsessystemet.

Ukioq:
Immikkortumi:
PhD
Scroll to Top