SKINDDRAGTER FRA INUIT Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragter

SKINDDRAGTER FRA INUIT Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragter

Projektleder:
Anne Lisbeth Schmidt

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Nationalmuseet, Forskning, Samling og Bevaring, Danmark

Titel:
SKINDDRAGTER FRA INUIT
Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragter

Beskrivelse:
Nationalmuseet i Danmark har verdens største samling af historiske skinddragter fra inuit i Grønland og Nordamerika, men 1 /4 har mistet deres fysiske inventarnummer. Herved er væsentlige accessionsoplysninger om folk, køn, datering, indsamler, sted etc. gået tabt. Uden kontekst har dragterne ingen forskningsmæssig og kulturhistorisk værdi.
Med SKINDDRAGTER FRA INUIT fremstilles en forskningsbaseret identifikationsnøgle, som kan anvendes til at bestemme dragtdeles tilhørighed: folk, køn, datering etc. ldentifikationsnøglen er baseret på ny metodisk identifikation af tre parametre: 1) dragtdelens formgivning jf. bestemmelse af betegnelse og kønsmæssigt tilhørsforhold, 2) skindenes dyreart bestemt ved mikroskopi af hår samt dna-analyse og 3) materialeforbrug bestemt ved 2D- og 3D-opmåling. Alle metoder er skånsomme over for sarte skindmaterialer.
Vha. identifikationsnøglen efterforskes accessionsprotokollen for sammenfaldende oplysninger. Den tabte forbindelse kan – antagelig – genetableres til inventarnummeret i accessionsprotokollen, hvorved genstandens kulturhistoriske værdi genskabes.
Genstande, der ikke genkendes i protokollen, er antagelig ikke blevet nummereret efter accessionen. For disse genstande vil artsbestemmelse og materialeforbrug sammen med bestemmelse af betegnelse og de elementer, der indgår i dragtdelen, dog alligevel have væsentlig betydning for indkredsning og bestemmelse af oprindelse og datering. ldentifikationsnøglen kan desuden anvendes til at teste, om genstande evt. kan være fejlnummereret. Metoden er anvendelig på alle museers dragtsamlinger fra inuit.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Ph.d. forsvaret er offentligt, og der udgives monografi (dog i begrænset oplag).
Derefter udgives en antologi i Nationalmuseets række af publikation (PNM), antagelig i 2020.
Der udgives også en række artikler, både forskningsmæssige og populære, efter ph.d.­forsvaret.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen