SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

Projektleder:
Anja Retzel

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

Beskrivelse:
Genetiske undersøgelser af den Atlantiske torsk (Gadus morhua) har vist at der findes forskellige bestande i Nordatlanten, og at torsk i Grønland er en blanding af 3 forskellige bestande; en indenskærs bestand i Vest Grønland og to udenskærs bestande der er opdelt i en vest grønlandsk bestand og en syd-øst grønlandsk bestand.

I Grønland har den biologiske rådgivning hidftil været baseret på torskens geofrafiske udvredelse, således at der indtil 2012 blev givet en samlet biologisk rådgivning for torsk i Grønland. Som følge af opdagelsen af at torsken i Grønland består af forskellige bestande er den biologiske rådgivning for den indenskærs torsk givet separat siden 2012, mens at rådgivningen for de to udenskærs bestande stadig gives som en.

De genetiske undersøgelser samt resultater fra mærkeforsøg ønskes præsenteret for og behandlet af eksperter i ICES arbejdsgruppe for bestandsidentifikation (SIMWG) for at undersøge mulighederne for at opdele den biologiske rådgivning for de to udenskærs bestande.

Rapport og opgørelse:
SIMWG – Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen