Siku Aajuitsoq

Siku Aajuitsoq

Postdoc:
Marco Marcer, Arctic DTU – Ilinniarfeqarfik Sisimiut

Projektbeskrivelse:
Hensigten med Siku Aajuitsoq er at opbygge viden omkring permafrost i fjeldområder på regionalt plan i Grønland. Permafrosten har stor betydning for stabiliteten af fjeldskråninger og løse aflejringer. Jord- og fjeldtemperaturer under frysepunktet forårsager isdannelser stabiliserer sprækker, sedimenter og løst materiale, hvorved styrken af undergrunden øges. Set i lyset af klimaforandringer, vil stigende temperaturer og en reduktion i permafrostens udbreddelse forårsage smeltning af isen i fjeldsprækker og løse aflejringer, hvilket kan forårsage destabilisering af fjeldsider og udgøre ne risiko for infrastruktur. I de fleste urbaniserede bjergområder verden over, bliver en vurdering af udbredelsen af fjeldpermafrost inkluderet i risikovurderinger, hvilket hjælper til at forstå de processer som leder til destabilisering, og forebygge afledte skader på byggeri og infrastruktur. Dette aspekt af risikovurdering implementeres dog typisk ikke i Grønland, også selvom fjelde og fjeldskåninger er vigtige elementer i bybilledet i mange byer og bygder, og tidligere har været skyld i naturkatastrofer. Der er en akut mangel på in-situ data, og eksisterende regionale permafrostmodeller har en grov opløsning, der er ude af stand til på fornuftig vis at repræsentere den store rumlige variation i stejlt terræn, hvilket netop karakteriserer grønlandske fjelde. Som et resultat heraf overvejes permafrost sjældent af interessenter i deres risikovurderinger. For at afhjælpe dette problem, lancerede Arctic DTU i 2020 projektet TEMPRA (TEMPerature monitioring of Rockwalls in the Arctic), et indledende studie i Sisimiut med fokus på at udvikle en generel procedure for kortlægning af permafrost med anvendelighed overalt i Grønland. Med nærværende projekt Siku Aajuitsoq, vil vi på basis af erfaringerne fra TEMPRA etablere et regionalt moniteringsnetværk for permafrost i fjeldskråninger i SisimiutKangerlussuaq området og etablere en statistisk model for permafrostens regionale udbredelse og sensitivitet. Qeqqata Kommunia forventer i de kommende år en stor vækst i trafik og infrastrukturudbygning i området takket være anlæggelsen af den første regionale vejforbindelse i Grønland. Denne forventes at tiltrække mere turisme bla. pga af den øgede tilgængelighed til UNESCOs verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat. Viden om Permafrost er afgørende for en sikker udbygning af infrastruktur i området og den generelle færdsel, samt for indsatsen med bevarelse af kulturarven i verdensarvsområdet. Transektet fra Sisimiut til Kangerlussuaq omfatter en klimatisk fra kyst- til fastlandsklima, samt en bred variation i topografiske forhold spændende fra egentlige alpine områder til bløde bakker. Den store variation som dækkes af projektets monitering betyder at modelapparatet vil kunne danne grundlag for opskalering til en større del af den Grønlandske vestkyst.

Bevilget: 1.541.553,00 kr.

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen