Rurer Larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemer

Rurer Larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemer

Projektleder:
Mie Winding

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Rurer Larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemer

Beskrivelse:
Projektet vil bidrage med en bedre forståelse af en af havets dominerende, men oversete organismer. Rurer er af stor økonomisk og økologisk betydning. Rurer sætter sig fast på f.eks. sten, skibs bunde eller muslinger. Sammen med alger er rurer et meget stort problem for skibsfarten. Data viser, at rurer larver i nogle områder udgør hovedbestanddelen af plankton i forårs månederne. Rurer larver vil derfor sandsynligvis være en vigtig trofisk komponent i det pelagiske, både som græsser på fytoplankton, men også som byttedyr til andre organismer. Det til trods er der især på larvestadiet begrænset viden om helt basale biologiske parametre og der er brug for fundamental viden på en række punkter. Det inkluderer blandt andet viden om deres biomasse i løbet af sæsonen, deres græsningsaktivitet og hvilke faktorer der kontrollerer og regulerer produktion af nye larver. Data fra dette projekt vil være med til at beskrive nogle af de fremtidige ændringer de grønlandske fjorde står overfor i takt med at klimaet ændres og være med til at øge vores forståelse af artssammensætningen af dyreplankton i grønlandske fjorde.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Resultaterne vil blive præsenteret i lokale medier og i danske medier såsom videnskab.dk. Grønland Naturinstitut deltager hvert år i kulturnat. Græsningstanke, rurer larver og rurer vil her blive fremvist for alle de besøgene. Slutteligt vil resultaterne blive præsenteret i et videnskabeligt tidsskrift.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen