Radiocarbon referencekronologi på sælkæber

Radiocarbon referencekronologi på sælkæber

Projektleder:
Rasmus Hedeholm

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Radiocarbon referencekronologi på sælkæber

Beskrivelse:
Aldersbestemmelse af langt-levende marine dyr er vanskelig, og man skal helst have mere end en metode til aldersbestemmelsen. En relativ ny metode er bombedatering. Bombedatering bliver mest præcis hvis den baserer sig på en lokal referencekronologi. En referencekronologi etableres ud fra materiale med kendt alder, og kendt fangsttidspunkt. Der findes ikke nogen referencekronologi for Grønlandske farvande, særligt ikke for dybhavet.
I dette projekt vil vi anvende sælkæber indsamlet af Grønlands Naturinstitut gennem de sidste 60 år. For alle kæberne findes der information om fangsttidspunkt, fangststed og sælens alder. Kæberne er derfor et perfekt materiale til at etablere en referencekronologi.
Lidt materiale udbores fra hver en tand i hver kæbe, og mængden af radioaktivt kulstof (14C eller radiocarbon) bestemmes. Ved at gøre dette fra nok sælkæber kan vi bestemme hvornår den såkaldte
’Bombepuls’ findes i hver kæbe, og præcist hvornår ’Bombepulsen’ ses i det grønlandske fødenet. Referencekronologien vil dermed gøre det muligt at bestemme alderen på f. eks. finhval, pukkelhval, narhval, Fabricius sorthaj og grønlandshaj meget mere præcist end man kan på nuværende tidspunkt. Yderligere vil referencekronologien kunne anvendes i på mange andre arter fra det marine miljø der er svære at aldersbestemme.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Resultaterne vil blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Derudover vil resultaterne danne basis for andre projekter, hvor der vil blive henvist til dette projekt.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen