Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalg

Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalg

Projektleder:
Tenna Kragh Boye

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalg

Beskrivelse:
Det er tidligere vist, at flere af pukkelhvalerne i Godthåbsfjorden (Nuup Kangerlua) er stedtrohed overfor fjorden og vender tilbage år efter år (Boye et al. 2010). Det er senere beskrevet, at eksempelvis fangst af pukkelhvaler i selve fjorden kan få konsekvenser for bl.a. turisterhvervet, da fangsten sandsynligvis vil resultere i en nedgang i, hvor ofte der ses hvaler i fjorden (Boye et al, in press).

Dette projekt indsamler biopsier af pukkelhvaler i fjordområdet. Biopsierne skal besvare om og hvordan hvalerne, som opholder sig i fjordområdet, er beslægtet med hinanden og her igennem yderligere stadfæste graden af stedtrohed. Dette vil give en indsigt i om stedtrohed blandt visse individer kan skyldes en familiemæssig tilknytning til egnede fødeområder.

Biopsierne vil endvidere vha. fedtsyreanalyser og stabile isotoper kunne identificere, hvad hvalerne spiser og sammensætningen af føden. Dette vil hjælpe til at kvantificere pukkelhvalernes fødeoptag of hermed deres rolle i økosystemet.

Boye TB, Simon M and Madsen PT (2010) Habitat use of humpback whales in Gothaabsfiord, West Greenland, with implications for commercial exploitation. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 90: 1529-1538

Boye TK, Simon M and Witting L. In press. How may an annual removal of humpback whales from Godthaabsfiord, West Greenland, affect the within fiord sighting rate? Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 90: 1529-1538

Rapport og opgørelse:
Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalg

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen