Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone – pilotstudie

Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone – pilotstudie

Projektleder:
Tenna Kragh Boye Hedeholm

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone – pilotstudie

Beskrivelse:
Pukkelhvalerne i Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) har flere gange dannet grundlag for diverse studier foretaget af Grønlands Klimaforskningscenter. I dag indsamles blandt andet halefotos af pukkelhvalerne, biopsier ved brug af armbrøst til brug i køns- og slægtskabsanalyser, samt af kropsmål af døde pukkelhvaler fra flænsninger til analyser af dyrenes fysiske form og deres effekt på økosystemet. Størstedelen af de økologistudier, som laves på hvalerne i fjorden, kræver at man bevæger sig tæt på dyrene. Det kan være særdeles vanskeligt at komme tilstrækkeligt tæt på hvalerne, for at sikre prøverne, og til tider indhentes én type prøve på bekostning af en anden. Ligeledes, har det ikke været muligt at lave bådbaseret studier af de levende dyrs kropkondition.

Her kan brugen af droner vise sig brugbar. Dette projekt vil undersøge og videreudvikle brugen af droner til indsamling af ID billeder og luftfotos af pukkelhvaler, hvorfra kropsstørrelse kan vurderes og hvor meget hvalerne tager på over en sæson, samt undersøge mulighederne for indsamling af blåst fra hvaler i Nuup Kangerlua til, for eksempel, DNA analyser.
Brugen af droner kan effektivisere og udvide den nuværende prøveindsamling, samt åbne mulighederne for nye studier.
Dronestudier af hvaler kræver ekspertise, som projektet har til hensigt at opbygge i Grønland.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Formidling af pilotstudiet vil ske klimaforskningscentrets hjemmeside, facebook og twitter samt i lokale medier.

Videnskabelige artikel, hvis data tillader.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen