Oprindelse af unge torsk

Oprindelse af unge torsk

Projektleder:
Rasmus Berg Hedeholm

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab – Grønlands Naturinstitut

Titel:
Oprindelse af unge torsk

Beskrivelse:
De seneste år, er der gjort store fremskridt indenfor forskning i den grønlandske torsk. De nyeste genetiske metoder gør det nu muligt at bestemme hvilken bestand hver enkelt torsk tilhører; indenskærs, udenskærs eller Østgrønland/Island. Næste skridt er, at undersøge hvor de torsk, der fanges i de biologiske undersøgelser, stammer fra. Ved vi ikke det, så bliver rådgivningen omkring bæredygtige kvoter baseret på et usikkert grundlag.

I dette projekt, vil vi undersøge hvilke torskebestande, der fanges i de årlige biologiske undersøgelser indenskærs, og i hvilket omfang hver bestand bidrager til fangsterne. Undersøgelserne er målrettet 1-3 årige fisk, og danner grundlag for at vurdere hvor mange torsk, som kan forventes at blive tilgængelige for fiskeriet i den nærmeste fremtid. Når vi kender bidraget fra de enkelte bestande i undersøgelser, vil det være muligt at mindske den usikkerhed, der i dag er forbundet med resultaterne. Det vil således være et stort skridt mod en forbedret rådgivning for indenskærs fiskeriet.

Rapport og opgørelse:
Oprindelse af unge torsk

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen