Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

Projektleder:
Flemming Merkel

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

Beskrivelse:
Polarlomvien er en vigtig havfugl i Grønland. De fleste steder i Grønland er arten imidlertid i kraftig tilbagegang og det der afgørende at finde frem til de konkrete årsager til dette, såfremt der også i fremtiden skal være adgang til denne ressource. Et af de vigtigste mål for koloniernes trivsel er fuglenes ynglesucces, men GN (Grønlands Naturinstitut) har i praksis ikke mulighed for at indsamle disse oplysninger, idet den traditionelle metode kræver meget lange ophold i kolonierne. GN har midlertidig udviklet en ny metode, hvor det ved hjælp at automatisere time-lapse kameraer og særlige billedanalyser, er muligt at bestemme lomviernes ynglesucces. Det vil i praksis sige, at fuglenes ynglesucces kan overvåges årligt på en økonomisk og logistisk meget overkommelig måde. Det kræver blot et enkelt kortvarigt besøg hvert andet år i den pågældende koloni i forbindelse med udskiftning af batterier og hukommelseskort.

Metoden til bestemmelse af lomviernes ynglesucces er nu testet på i alt 4 billedserier fra to forskellige lokaliteter i Grønland, med et meget positivt tal. GN ønsker nu at udvide overvågningen af ynglesucces med yderlig tre lokaliteter i Grønland og ønsker i den forbindelse at indkøbe det nødvendige udstyr til formålet (kamera + timere)

Rapport og opgørelse:
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen