Naturvidenskabelig terminologi – Grønlandsk

Naturvidenskabelig terminologi – Grønlandsk

Aqutsisoq:
Emma Kristensen

Sammivik suliffillu:
Pinngortitaq/ Pinngortitaleriffik

Qulequtaq:
Naturvidenskabelig terminologi – Grønlandsk

Allaatigisaq:
Pinngortitaleriffik ansøger hermed om støtte til gennemførelse af en terminologi-workshop samt til udarbejdelse af en naturvidenskabelig terminologi-liste i form af et
dansk-engelsk-grønlandsk opslagsværk, der

1. rummer forståelige og klare definitioner på naturvidenskabelige fagtermers betydning
2. præciserer ordklasser og morfologi.

Ønsket er at oversættere, beslutningstagere, embedsmænd og uddannelsessteder skal have et opslagsværk, der kan medvirke til klarhed og præcision inden for et område, der ofte fremstår mere komplekst og svært forståeligt end det burde være, fordi der ikke findes officielt blåstemplede ord og udtryk på grønlandsk.Det primære mål er kort sagt, at give det grønlandske samfund et redskab til at etablere et fælles sprog om udtryk, der er vigtige i debatten om Grønlands natur.Et sådan opslagsværk vil kunne give konsensus om termerne, hvilket vil løfte både kvalitet og niveau af oversættelser til grønlandsk. Samtidig vil samfundets rigdom af termer også højnes. Publikationen skal udgives både som tryksag og online.

Ukiumoortumik nalunaarusiaq:
Naturvidenskabelig terminologi – grønlandsk

Aningaasaliissummi:
Sammivik:
Ukioq:
Scroll to Top