Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factors

Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factors

PhD’nngorniaq:
Manh Cuong Ngo

Sammivik suliffillu:
Pinngortitamik ilisimatusarneq / Pinngortitaleriffik

Qulequtaq:
Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factors

Allaatigisaq:
Der er en stor arts og antalsmæssig rigdom af havpattedyr omkring Grønland og de har stor betydning økologisk såvelsom samfundsmæssigt. Der er også stor international bevågenhed omkring udnyttelsen af havpattedyrene og der er stor grønlandsk interesse i kunne bevare sunde store bestande som tåler fangstmæssig udnyttelse. Den menneskelige påvirkning af havpattedyrene foregår på mange niveauer og arternes følsomhed for ændringer varierer. Direkte fangst og konkurrence med fiskeriet er en type af påvirkning. Forstyrrelser og støj i form af seismiske undersøgelser og skibstrafik er anden type. Habitat ændringer i form af forandringer i islæg, produktion og influx af nye arter med ændrede konkurrenceforhold er en tredje type af påvirkning. I dette projekt vil eksisterende data samt nye oplysninger fra igangværende projekter blive anvendt i analyser af effekten af den de samlede effecter af biologiske og menneskelige påvirkninger af dyrene. Projektet vil anvende nyudviklede komputer intensive metoder til at kombinere store data sæt til at undersøge effecter både på individ og populationsniveau. Resultaterne vil kunne anvendes direkte til at forudsige virkninger af aktvititeter og til at rådgive om justering af aktiviteterne.

Sammivik:
Ukioq:
Immikkortumi:
PhD
Scroll to Top