Modellering af hellefisks migration ud for Vestgrønland

Modellering af hellefisks migration ud for Vestgrønland

Projektleder:
Ole Ankjær Jørgensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab – DTU Aqua / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Modellering af hellefisks migration ud for Vestgrønland

Beskrivelse:
I dette projekt, vil vi analysere eksisterende data fra mærkningsforsøg af hellefisk, ved at sammenholde data af positioner og tidspunkter for mærkning, og for genfangst af hellefisk, med simulerede hydrografiske data for den pågældende periode.

Arbejdshypotesen er, at hydrografiske data som strømretning, strømhastighed, temperatur, dybdeforhold, fysiske habitatforhold som hydrauliske fronter etc., i et større eller mindre omfang, har betydning for hvilken migrationsrute hellefisk vælger ud over en grad af tilfældighed.

Analysen vil baseres på en kombination af eksisterende hydrografiske model data, og Agent-Baseret Modeller (ABM). For det nordatlantiske område, herunder hele det område og den periode (2007-2012), der dækker de data, der findes af mærkede og genfangede hellefisk i de åbne farvande ud for Grønlands vestkyst, eksisterer der simulerede hydrografiske data (3D) i en horisontal opløsning på ca. 20 km, afhængig af breddegrad (www.copernicus.eu).

Vha. ABM, kan man simulere fisks bevægelse og migration, både som passiv drift og på baggrund af opstillede forudsætninger som f.eks. simple kendte eller antagne adfærdsregler, i forhold til strømretning, strømhastighed, vertikale bevægelser i vandsøjlen, præferencer for områder med høj produktion (f.eks. i nærheden af fysiske fronter), bunddybdeforhold, temperatur, bunds substrat.

Projektet vil bidrage til en øget forståelse for, i hvilken grad hydrografiske forhold har betydning for hellefisks migration.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen