Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved el-fiskeri og eDNA

Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved el-fiskeri og eDNA

Projektleder:
Rasmus Nygaard

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved el-fiskeri og eDNA

Beskrivelse:
Laksen i Grønland gyder kun i Kapisillitelven. I 2017 dokumenterede vi, at bestanden er gået voldsomt tilbage siden 1960. Både de gamle og nye undersøgelser blev gennemført med el-fiskeri, men de dækkede ikke hele laksens udbredelse. I studiet vil vi anvende to forskellige metoder til at bestemme hele udbredelsen, samt undersøge om bestandstilbagegangen fortsat er synlig. Ud over el-fiskeriet vil vi indsamle DNA fra vandet (eDNA). Hvis der er laks til stede, kan man finde eDNA i vandet, og kombinationen af de to metoder vil give et mere korrekt billede af både udbredelsen og antallet af laks. Hvis eDNA metoden fungerer, kan den bruges som en nem og hurtig metode til at undersøge den mulige tilstedeværelse af laks i andre grønlandske elve.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Resultaterne formidles gennem GNs hjemmeside, samt en videnskabelig artikel såfremt resultaterne tillader det. Derudover er der lavet en aftale med Polarfronten om en artikel omkring laksen ved Kapisillit. Her vil tidlige resultater fra dette projekt indgå.
Under opholdet i Kapisillit vil vi snakke med lokale, særligt de ældre, og høre deres bud på antallet af laks, som bliver fanget nu i forhold til tidligere.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen