Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelse

Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelse

Projektleder:
Rasmus Berg Hedeholm

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelse

Beskrivelse:
I bunden af Nuup Kangerlua, findes én af de nordligste lakse stammer i verden, Kapisillitlaksen.

Det er den eneste i laksestamme, som gyder i Grønland, og DNA undersøgelser har vist, at laksestammen er genetisk unik, og den er listet som ’sårbar’ på IUCN’s rødliste, grundet dens ene kendte lokalitet. Generel information om bestandens størrelse og eventuelle ændringer er sparsom, ligesom der vides meget lidt om dens generelle økologi.

I dette projekt undersøges bestandens udbredelse og størrelse i Kapisillitelvens vha. fangst-genfangst forsøg. Desuden indsamles skæl og vævsprøver til analyse af laksens vandringer og fødevalg. Begge dele sammenlignes med historiske betegnelser, hvorved der fås indsigt i, om bestanden er i tilbagegang og/eller har enten ændret adfærd, som følge af forandringer i det fysiske miljø. Et sideløbende projekt undersøger elvens temperatur, som ligeledes kan sammenlignes med historiske optegnelser. Projektet gennemføres som et specialeprojekt med Aarhus Universitet.

Rapport og opgørelse:
Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelse

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen