Ice mélange dynamics near the tidewater outlet glacier Jakobshavn Isbræ, NV Greenland (Ismilange dynamik nær tidevandsudløb ved gletsjeren Jakobshavn Isbræ, NV Grønland)

Ice mélange dynamics near the tidewater outlet glacier Jakobshavn Isbræ, NV Greenland (Ismilange dynamik nær tidevandsudløb ved gletsjeren Jakobshavn Isbræ, NV Grønland)

PostDoc’inngorniaq:
Dorte Søgaard

Sammivik:
Pinngortitaq

Qulequtaq:
Ice mélange dynamics near the tidewater outlet glacier Jakobshavn Isbræ, NV Greenland
(Ismilange dynamik nær tidevandsudløb ved gletsjeren Jakobshavn Isbræ, NV Grønland)

Allaatigisaq:
Det post.doc projekt der ligger til grund for denne ansøgning tager udgangspunkt i den etablerede forskningsverdens formodning om, at global opvarmning vil komme særlig kraftigt til udtryk i den arktiske region. Denne formodning er ikke belyst tilstrækkeligt grundigt, og viden om omfanget af de økologiske konsekvenser er begrænset. Derfor er der stort behov for yderligere undersøgelser af de direkte og indirekte økologiske konsekvenser af klimaforandringer i Arktis. Dette gælder ikkemindst for det marine habitat der er af stor økonomisk og kulturel betydning for befolkningen i Grønland, og desuden er et vigtigt område for mange dyrearter.

I Arktis er det marine habitat hel eller delvist dækket af havis det meste af året. Havis er et vigtig habitat for f.eks. sæler og isbjørne, men også for mikroskopiske alger der blomstre hvert forår og danner kimen til den arktiske forårsopblomstring i havet, som har stor betydning for de næste led i den arktiske fødekæde, hvor store pattedyr, fisk og fugle lever af de mikroskopiske alger. Derudover spiller havis en vigtig rolle til forståelse af det globale klima, da havisen fungerer indirekte som en fysisk pumpe, ved at trække drivhusgassen CO2 ud af atmosfæren og sende det ned i dybhavet. Dermed fungerer havisen som en vigtig transportør af CO2 fra atmosfæren til havets dyb, og i takt med at havisen forsvinder, forringes mulighederne for at optage CO2 fra atmosfæren betydeligt. Det er vigtig at forstå, hvilken rolle havisen spiller for det globale klima for at forudsige, hvilke konsekvenser et ændret klima har for det Arktiske økosystem og den grønlandske befolkning. En reduktion i havisudbredelsen kan åbne op for kommercielle muligheder, som kan bidrage positivt til den grønlandske økonomi. Det gælder bl.a. eftersøgning af olie og mineraler og muligheden for nye transportveje med store skibe gennem Nordvest- og Nordøstpassagen.

Dette projekt bidrager kun til at belyse en del af de mange ubesvarede spørgsmål, der findes omkring havis. Men det er en vigtig brik for at gøre os klogere på konsekvenserne af de globale ændringer, og det er nødvendigt at kende de biologiske og fysiske processer, som foregår i havisen for til fulde at forstå konsekvenserne af potentielle ændringer i miljøet omkring havisen.

Sammivik:
Ukioq:
Immikkortumi:
Scroll to Top