Grundstofanalyse af narhvaltænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?

Grundstofanalyse af narhvaltænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?

Projektleder:
Eva Garde

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønland Naturinstitut

Titel:
Grundstofanalyse af narhvaltænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?

Beskrivelse:
Grundstofanalyser ved brug af X-ray flourescence (XAF) spectrometry kan bruges til en række forskellige formål, herunder at rekonstruere tidligere klimatiske begivenheder og ændringer i fortidens havmiljø samt bruges til biologiske undersøgelser af fx forurening i havet og tungmetal-koncentrationer. Narhvalens lange, snoede stødtand vokser i takt med, at hvalen bliver ældre og er som sådan en tidsserie, der strækker sig gennem hvalens leveår. Tanden bygges op af lag, hvor hvert lag repræsenterer et år. Stødtænderne, der vil indgå i dette projekt, er indsamlet fra den grønlandske fangst af narhvaler i både Øst- og Vestgrønland og repræsenterer en tidsserie fra starten af 1940’erne frem til 2017. Gennem en non­destruktiv XRF-scanning af tænderne kan vi registrere grundstof-koncentrationerne for hvert lag, eller år, gennem hvalens liv. Vores hypotese er, at de miljømæssige forandringer i Grønland, som er et resultat af klimaændringerne, bliver lagret i narhvalernes tænder, som således fungerer som et helt unikt ‘klimaarkiv’. Tanden er ligeledes et arkiv for den grundstofsammensætning, som findes i det område, hvor hvalen befinder sig. Formålet med dette projekt er 1) at dokumentere de miljømæssige forandringer, der sker i havet i Arktis gennem XAF-analyser af grundstofsammensætningen i narhvaltænder og 2) at undersøge om grundstofsammensætningen kan bruges som et mål for populationsstruktur af narhvaler i Grønland.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Narhvaler har stor kulturel betydning for befolkningen i Grønland og der er i Grønland derfor interesse for ny viden om narhvaler. Narhvaltænderne, der indgår i projektet, er indsamlet fra den grønlandske fangst af narhvaler i samarbejde med grønlandske fangere. Vi vil formidle alle projektets faser gennem video, billeder, figurer og tekst og sammensætte dette til en formidlingsvideo, der vil blive lagt op på Grønlands Naturinstituts hjemmeside. Videoen vil bestå af levende og still-billeder af prøvetagning og XRF-scanning af tænder på SNM samt af den efterfølgende dataanalyse. Resultater præsenteres i form af tekst, figurer og speak i videoen. Således vil folk i Grønland få et indblik i biologernes arbejde og metoder samt ny viden om narhvalerne gennem en populærvidenskabelig formidlingsform.

Årlig rapport:
Grundstofanalyse af narhvalstænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen