Grønland under 2. verdenskrig

Grønland under 2. verdenskrig

Projektleder:
Troels Riis Larsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Titel:
Grønland under 2. verdenskrig

Beskrivelse:
Tysklands besættelse af Danmark under 2. verdenskrig fik store konsekvenser for Grønland, som stadig i dag præger det grønlandske samfund. Dette forskningsprojekt vil sætte fokus på oprindelsen til to store forandringer som krigen banede vejen for. Den første forandring der blev sat på dagsordenen i 1940 var Grønlands ændrede geopolitiske status, hvor Grønland gik fra perifer position til at blive en geopolitisk kampplads. Grønland blev for alvor geopolitisk interessant under 2. verdenskrig, hvilket skyldtes landets råstoffer, landets beliggenhed og landets klima- og vejrforhold. Den anden forandring, der blev sat på dagsordenen med 2. verdenskrig var åbningen og moderniseringen af Grønland. Dette projekt vil ved brug af nyt kildemateriale belyse de to ovenstående forandringer:

  1. Den nuværende forskning omkring Grønland under 2. verdenskrig er spredt og der findes store huller i forskningen om Grønland under 2. verdenskrig. Især Canadas, Storbritanniens, Norges og Tysklands rolle i kampen om Grønland er underbelyst.
  2. Det er i dag accepteret i forskningen, at der kort efter afslutningen på 2. verdenskrig opstod et pres på den måde hvorpå Danmark hidtil havde styret og opfattet Grønland. Forskningen har kun sporadisk undersøgt, hvordan det grønlandske samfund egentlig forandrede sig under krigen.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Udarbejdelse af en monografi om Grønland under 2. verdenskrig, der skal udgives på de tre sprog: Grønlandsk, dansk og engelsk.

Udarbejdelse af en række artikler i forbindelse med projektet.

Interviewe nulevende personer, der levede i Grønland under krigen inden disse erindringer forsvinder helt.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen