Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorie

Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorie

Projektleder:
Ole Marquardt

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Titel:
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorie

Beskrivelse:
Bogudgivelse (antologi) på Aarhus Universitetsforlag, “Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitativ Grønlandshistorie” (foreløbig titel). Redaktion:
Dr.phil. Jørgen Fink, Historisk afdeling ved Aarhus universitet; mag.art. Klaus G. Hansen; lic.phil./PhD Ole Marquardt, afdeling for kultur- & samfundshistorie ved llisimatusarfik.
I bogen, som rummer bidrag fra 15 forskere fra Grønland og Danmark, præsenteres og analyseres en række udvalgte kilder fra den del af Grønlandshistorien, der kan sættes tal på og behandles statistisk. Bidragene rummer endvidere vejledninger til, hvad der findes af kvantitative/statistiske oplysninger om Grønlands historie i kolonitid og i den post-koloniale periode, samt i hvilke arkivfonde og/eller publikationer disse oplysninger skal søges.
Bogen henvender sig til studerende, forskere og andre med interesse for Grønlands historie gennem de seneste tre århundreder.

Rapport og opgørelse:
Grønland i tal

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen