Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønland

Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønland

Projektleder:
Nanette Hammeken Arboe

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab/ Grønlands Naturinstitut

Titel:
Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønland

Beskrivelse:
Den biologiske rådgivning og forvaltningen af dybhavsrejsen (Pandalus borealis) antager, at rejebestanden i Østgrønland udgør en samlet population, som er forskellig fra den vestgrønlandske rejebestand.

Resultater fra projektet viser, at rejebestanden land Vestgrønland, kan opdeles i mindst 2 adskilte populationer. Desuden indikerer resultaterne, at rejebestanden i Sydvestgrønland (Qaqortup Kangerliumarnga) er genetisk forskellig fra de 2 bestande fundet i Vestgrønland, og at rejebestanden i det nordlige Østgrønland er genetisk forskellig fra rejebestandene i Vestgrønland. Yderligere undersøgelser for at fastslå om rejebestanden i Qaqortup Kangerliumarnga adskiller sig genetisk fra det øvrige Vestgrønland, og om de i så fald, tilhører samme population som den østgrønlandske rejsebestand, og om den østgrønlandske rejebestand består af flere genetisk adskilte populationer er nødvendig, for at optimere den biologiske rådgivning og forvaltning af ressourcen.

Dette undersøges, ved at indsamle prøver af dybhavsrejen under Grønlands Naturinstituts årlige togter med R/V Pâmiut i Qaqortup Kangerliumarnga, samt Østgrønland. Prøverne analyseres, ved at anvende DNA mikrosatellitter. Resultaterne fra de genetiske undersøgelser kobles derefter til data om overfladetemperaturer og bundtemperaturer, som har betydning for dybhavsrejens livshistorie, samt oceanografiske data, som har betydning for rejelarvernes passive transport med havstrømmene, for at undersøge hvilken betydning disse faktorer har for dybhavsrejens populationsstruktur og dynamik.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen