From DNA to management: developing genomic tools for narwhal conservation

From DNA to management: developing genomic tools for narwhal conservation

Udvikling af genetiske værktøjer til en bedre forvaltning af narhvaler
Havisen i Arktis forsvinder med alarmerende hastighed som konsekvens af de stigende
temperaturer på jorden. Dette vil resultere i, at det arktiske dyreliv får problemer med at skaffe
føde og egnede levesteder.

Narhvaler lever deres liv i tæt forbindelse med havisen og vil derfor
mærke forandringerne i særlig høj grad. De udgør en vigtig kilde til mad og indtægt i Grønlandske
lokalsamfund. Temperaturstigningerne vil derfor påvirke både narhvaler og lokalsamfundene, der
er afhængige af dem. Der er dog mange ting vi ikke ved om narhvaler, hvilket gør det svært at
imødekomme nuværende og fremtidige udfordringer.

Det er uvist om de grupper af narhvaler, der lever langs den Grønlandske kyst, er forbundne eller
selvstændige bestande.Dette projekt vil udvikle DNA metoder til at identificere unikke bestande af
narhvaler og kortlægge forbindelser imellem dem. Ved hjælp af disse metoder vil vi kunne fastslå,
hvor enkelte individer stammer fra, og hvor mange individer, der fanges fra hver narhval bestand,
hvilket vil være et værdifuldt redskab til fastsætning af bæredygtige kvoter i de enkelte lokalsamfund.

Gennem implementeringen af metoderne præsenteret i dette projekt vil det være muligt at sikre de
enkelte narhval bestande ikke forsvinder og således forbliver en ressource for Grønland. Narhval
bestandene er truet flere steder i Grønland og det er derfor af afgørende betydning for den
fremtidige forvaltning, at der foreligger et tilstrækkeligt vidensgrundlag om bestandenes
genetiske struktur.

Projektet vil blive præsenteret i lokalsamfundene, hvor fangerne kan stille
spørgsmål og bidrage med deres lokale viden. Resultaterne vil også kunne anvendes direkte af
forvaltningen og de vil derfor blive præsenteret i de relevante videnskabelige fora (North Atlantic
Marine Mammal Commission og Canada-Greenland Joint Commission for the Conservation and
Management of Narwhal and Beluga).

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen