Forgotten Friends – fase I

Forgotten Friends – fase I

Projektleder: Inge Høst Seiding, Specialkonsulent og ekstern forsker ved Ilisimatusarfik
Øvrig deltagende: Aviaja Lyberth Hauptmann, postdoc ved University of California Davis og Ilisimatusarfik

Keywords: colonial history, microbiology, history of health and science, microbial ‘Old Friends’, public health.
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:

Projektet er et tværfagligt projekt der handler om de såkaldte ‘Old Friends’ i en grønlandsk kontekst. ‘Old Friends’ er en betegnelse for mikrober der tidligere eksisterede i menneskets dagligdag, men som er forsvundet med moderne livsstil i hjemmene, hygiejneforhold, ernæringstyper og menneskets adfærd i naturen. Nogle af mikroberne kan have haft en gavnlig effekt mod sygdomsforekomst, allergier o.a. og projektet skal derfor undersøge hvilke ‘friends’ der kan være glemt og om de bør genintroduceres. Nærværende fase I-projekt er indledende studie baseret primært på historiske arkiv- og litteraturstudier om konkrete ændringer i den grønlandske livsstil siden ca. 1800 der har haft indflydelse på forskellige typer mikrobeforekomster samt et indledende datastudie af aktuelle forekomster af allergisygdomme i Grønland. Projektet, som skal danne udgangspunkt for et større projekt om betydningen af og potentialet i ‘Old Friends’ i Grønland, formidles løbende gennem en podcast med fokus på forskningsprocessen og lytternes mulighed for at bidrage med viden.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet og formidling overfor samfundet: 
Metoden i fase-projektet er også en del af outreach-delen som består af en kort podcast-serie. Serien vil ikke ‘kun’ fortælle om emnet og emnets betydning, men i lige så høj grad om selve forskningsprocessen – hvordan finder man oplysningerne og hvordan bruger man dem til at lære nyt? Og hvordan kan det vi lærer bruges? Podcastene vil blive formidlet bredt (se projektbeskrivelse og bilag vedr. samarbejde med KNR) og skal også invitere lytterne til at bidrage med viden som de mener kan være brugbare i projektet – f.eks. traditionel tilberedning af mad, beklædning, brug af naturen m.m.(dvs. ting vi forskere sikkert slet ikke kan forestille os eller ved noget om – endnu!) Målet er at indsamle viden men også at fortælle at folks egen viden er værdifuld for hele samfundet. Vi håber naturligvis også at fase I vil bane vejen for det større fase II-projekt (også ved Ilisimatusarfik) som vil omfatte mere vidtrækkende outreach samt undervisningstilbud og forskeruddannelsesmuligheder i Grønland.

Projektets start- og afslutningstidspunkt: 1. maj 2021 – 1. december 2022

Bevilget: 100.000,00 kr.

Pulje:
År:
Kategori:
Scroll til toppen