Forekomsten af multipel sclerose og andre neurologiske sygdomme i den grønlandske befolkning

Forekomsten af multipel sclerose og andre neurologiske sygdomme i den grønlandske befolkning

Projektleder: Nete Munk Nielsen, læge og frosker ved Statens Serum Institut

Øvrige deltagere: Forskergruppen udgøres på nuværende tidspunkt udover Nete Munk Nielsen af Anders Koch, professor, PhD, MPH, Afd. for Epidemiologisk Forskning, SSI, og Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, Nuuk.
og Egon Stenager, Professor i neurologi, Syddansk Universitet, Odense.
Vi vil derudover invitere 3 speciallæger i neurologi fra Scleroseregistret og/eller det Danske MS center på Rigshospitalet, til at deltage i forskergrupen. Vi håber derudover at vi kan engagere en statistiker til at udføre analyserne.

Redegørelse af forskningsområde med kort beskrivelse af projekt, formål og forskningsspørgsmål: Det grønlandske befolkning ghar i de sidste 50 år været udsat for omfattende forandringer både hvad angår sociale forhold, levevilkår og sygdomsforhold. Tidligere var infektionssygdomme således den mest dominerende årsag til sygelighed i Grønland, men nu synes kroniske sygdomme og livsstilssygdomme at have overtaget denne førsteplads.
På verdensplan er neurologiske lidelser d.v.s. sygdomme i hjerne, rygmarv, og nerver, en vigtig årsag ti lkronisk sygdom og invaliditet, men vores viden om forekomsten af eurologiske sygdomme i den grønlandske befolkning er sparsom.
Formålet med dette studie er derfor at undersøge forekomsten af neurologiske sygdomme blandt hele den grønlandske befolknig i perioden 1973 til 2018 i henhold til alder, køn, periode og etnicitet. Blandt de neurologiske sygdomme som undersøgelsen vil fokusere på, kan nævnes MS, slagtilfælde, Parkinsons sygdom, epilepsi, dmenssygdomme og infektioner i centralnervesystemet. Studiet vil også se på eventuelle forskelle mellem forekomsten af neurologiske sygdomme i Grønland og Danmark, belyse potentielle risikofaktorer for neurologiske lidelser i Grønland og endeligt tilvejebringe realistiske sygdomsbyrdemål for neurologiske lidelser til mulig brug for ressourceplanlægning i det grønlandske sundhedsvæsen.
Studiet er et rent register baseret på det danske MS-regisert, landspatientregister i Grønland og Danmark og CPR-registret, D.v.s. der er ingen aktiv deltagelse af personer i den grønlandske befolkning.

Metoder for inklusion af samfundet: Opdateret viden om sygdomsburden af de forskellige neurologiske sygdomme i Grønland og muligt risikofaktorer for udvikling af disse sygdomme er vigtig, ikke kun i forebyggelsesøjemed, en også for at det grønlandske sundhedsvæsen bedsy mulit skal skulle planlægge og optimere fremtidige behandling og pleje af neurologiske patienter.

Metoder for formidling overfor samfundet: Vi vil når studiet afsluttet, kontakte det grønlandske sundhedsvæsen med henblik på at give dem en detaljeret beskrivelse af vores resultater, og vi præsenterer selvfølgelig også meget gere resultaterne ved sundhedskonferencer f.eks. NunaMed. Vi regner derudover med at resultaterne fra dette studei vil resultere i mindst to publikatiomer i internationale tidsskrifter.

Projektets start- og sluttidspunkt: 01.01.2020 til 30.06.2021

Bevilget: 90.000,00 Kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen