Foreign policy in Greenland

Foreign policy in Greenland

Projektleder: Maria Ackrén, lektor i politologi ved Ilisimatusarfik

Keywords: internationale relationer, udenrigs- og sikkerhedspolitik, Grønland, paradiplomati, statskundskab
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
The book, Foreign Policy in Greenland, will shed light on what kind of competences Greenland has in IR and how Greenland undertake foreign policy, while still being a self-governing territory underneath Danish jurisdiction. Even though Denmark has the ultimate power when it comes to foreign- and security policy, Greenland has received more autonomy in this field in recent years. Back in 1995 a permanent Danish/Greenlandic official group was established to discuss all foreign- and security matters that was related to Greenland. In 2003, Greenland and Denmark signed a joint declaration in Itilleq regarding the Greenlandic involvement in international affairs. Since then, the Government of Greenland has written a foreign policy report every year to outline the activities of Greenlandic international relations. This book will undertake a systematic analysis of the foreign policy papers from 2003 and onwards. What kind of activities are Greenland undertaking in international affairs? What are the objectives? How influential is Greenland in foreign policy?

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
Forskningen vil finde sted ved Ilisimatusarfik. Her vil bogens første kapitler blive testet i klasselokalet som del af undervisningen ved afdeling for samfundsvidenskabelige studier. Diskussioner gennem undervisningen vil også være med til lede hen på nye idéer og hjælpe med at give en fornemmelse for, hvordan materialet vil blive modtaget af de studerende. Projektet vil ligeledes blive diskuteret gennem seminarer med kolleger ved Ilisimatusarfik.
Bogen målrettes til studerende og forskere på alle niveauer med interesse for arktiske forhold, udenrigspolitik, internationale relationer, geopolitik, paradiplomatik, ‘shelter theory’ og enhver med interesse for grønlandske samfundsforhold.

Metoder for formidling overfor smafundet:
Formidling vil ske i forskellige former via offentlige foredrag omkring emnet, workshop eller seminar omkring temaet og eventuel podcast via universitetets hjemmeside.

Projektets start- og afslutningstidspunkt: 1. januar 2020 – 31. december 2023

Bevilget:
100.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen