Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcer

Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcer

Projektleder:
Dorthe Petersen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Asiaq

Titel:
Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcer

Beskrivelse:
Regionale klimamodeller bruges i stadig højere grad til at give informationer om klimaet i områder, hvor der ikke er foretaget målinger og om det forventede klima i fremtiden. Informationerne bruges til en bred vifte af formål indenfor planlægning og forskning. Indenfor forskning, har fokus i Grønland, især været på beregning af indlandsisens massebalance. Den grønlandske samfundsmæssige anvendelse har naturligt større fokus på de isfri områder i Grønland. Udarbejdelse af klimatilpasningsstrategier, samt vurdering af drikkevandsforsyning og vandkraftpotentialer er eksempler på anvendelse i samfundsmæssig planlægning.

Når klimamodellerne anvendes, er det essentielt at kende nøjagtigheden, dvs. i hvor høj grad man kan stole på resultaterne. Flere studier har fokuseret på, at verificere klimamodellernes resultater verd. Afsmeltning fra indlandsisen og forskellige klimaparametre (Langen et. al. 2015, Lucas-Picher et. al. 2012). Der har været mindre fokus på evaluering af resultaterne for Grønlands kystområder, som ikke er dækket af is. Specielt er klimamodellernes forudsigelse af vandressourcen for oplande uden gletsjere, ikke evalueret.

I dette projekt, vil vi evaluere DMI’s regionale klimamodel HIRHAM5’s output for afstrømning ved hjælp af uafhængige, eksisterende målinger af afstrømning fra oplande uden gletsjere i Sydgrønland.

Langen et. al. 2015: Quantifying Energy and Mass Fluxes Controlling Godthåbsfjord Freshwater Input in a 5-km Simulation (1991-2012). Journal of Climate, Vol. 28, s. 3694-3713.

Lucas-Picher et. al. 2012: Very High Resolution Regional Climate Model Simulations over Greenland: Identifying Added Value, J. Geophys. Res., 117, D02108, doi:20.2029/2011JD016267.

Rapport og opgørelse:
Evaluering af HIRHAM modellen

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen