Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønland

Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønland

Projektleder:
Jesper Overgård Lehmann

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet

Beskrivelse:
Projektets formål er at undersøge kvaliteten af det hjemmedyrkede grovfoder i Sydgrønland med henblik på at vurdere den ernæringsmæssige kvalitet for får, hvor fokus især vil være på fordøjelighed, energi, protein og mineraler. Den viden vil understøtte fåreholderne i at indkøbe det mest hensigtsmæssige suppleringsfoder og planlægge vinterfodringen, så fårene sikres en optimal forsyning med især protein og mineraler gennem drægtigheden. Det er afgørende for at sikre de nyfødte lam det bedst mulige udgangspunkt, før du lukkes på græs. Projektet udtager et antal boreprøver af wrappede ensilageballer hos to fåreholdere i Sydgrønland, en i lgaliku og en i Qassiarsuk, for at få viden om variationen på hver af de to ejendomme og forskellen mellem de to lokaliteter. De to fåreholdersteder har i et tidligere forskningsprojekt fået undersøgt jordbundsforholdene af forskere fra Aarhus Universitet, således de kan kobles med den opnåede foderkvalitet. I forbindelse med prøveudtagningen vejes en række baller, således viden om den samledes balles indhold af næringsstoffer kan indgå i den enkelte fåreholders planlægning af den kommende vinterfodring. Endeligt kan en detaljeret viden om foderkvaliteten understøtte en fremtidig vurdering af, hvilke afgrøder der bør dyrkes i Sydgrønland.

Metode for inklusion af samfundet:
Embedsdyrlægen for Sydgrønland, konsulenttjenesten og SPS vil løbende blive orienteret om projektet og tilbudt at deltage ved prøveudtagningen, mens de to fåreholdere vil blive direkte involveret i projektet.

Metoder for formidling over for samfundet:
En kort rapport med en opgørelse af de endelige resultater af analyserne af foderprøverne vil blive frit og offentligt tilgængeligt for alle, og den vil blive sendt til de, der måtte ønske den.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen