Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

Projektleder:
Nina Odegaard Nielsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Sundhedsvidenskab / Center for Sundhedsforskning i Grønland

Titel:
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i de grønlandske befolkningsundersøgelser foretaget af professor Peter Bjerregaard, har vi målt D-vitamin i blodet hos voksne grønlændere og estimeret ændringen i D-vitamin status over tid
(1987-2010). De foreløbige resultater viser et markant fald siden 1987. Vi vil nu undersøge om der er sammenhæng mellem D-vitaminstatus og type 2 diabetes. Det er veldomenteret at der er sammenhæng mellem lav D-vitaminstatus og type 2 diabetes; D-vitamin mangel menes at hæmme produktionen af insulin og medføre insulinresistens. Mere end 30 % af midaldrende grønlændere har diabetes eller forstadier til sygdommen. Dette er en voldsom høj forekomst, og bemærkelsesværdigt fordi diabetes stort set var ukendt i Grønland før 1980’eme.
Kostændringeme i det grønlandske samfund, fra den traditionelle kost (fisk samt kød og spæk fra sæl og hval) som indeholder store mængder D-vitamin, til en vestlig kost domineret af importerede fødevarer som indeholder meget lidt D-vitamin, har medført en høj forekomst af D-vitaminmangel blandt grønlændere.
Vores hypotese er, at grønlændere med lav D-vitaminstatus har øget risiko for at udvikle type-2 diabetes, idet vi foreslår at grønlændere er særligt sårbare overfor D-vitaminmangel som følge af en biologisk tilpasning til høje D-vitaminkoncentrationer fra den traditionelle kost. Hvis dette er tilfældet, kan det give sig udslag i øget risiko for type 2 diabetes ved D-vitaminniveauer karakteriseret som normale i andre populationer. Kendskab til en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og type 2 diabetes kan danne grundlag for forebyggelse af D-vitamin mangel i Grønland og få positive sundhedsmæssige konsekvenser.

Rapport og opgørelse:
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen