En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmark

En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmark

Projektleder:
Anders Koch

Fakultet / Forskningsinstitution:
Sundhedsvidenskab / Sektion for Grønlandsforskning, Afdeling for Epidiomologisk Forskning, Statens Serum Institut

Titel:
En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmark

Beskrivelse:
Epilepsi kan være en livsindgribende sygdom, og er forbundet med markant lavere livskvalitet for de ramte børn og deres familier. Denne forskergruppe har tidligere vist, at forekomsten af epilepsi hos 0-15-årige børn i Grønland er ca. 2%, hvilket er markant højere sammenlignet med børn i Danmark. Det er nu målet, at undersøge faktorer af betydning for udvikling af epilepsi og feberkramper blandt børn i Grønland og Danmark. Vi vil undersøge risikofaktorer, såsom fødselsforhold, sundhedsforhold og andre sygdomme hos børnene, samt sygeligheden for børn med epilepsi og/eller feberkramper. Desuden undersøges dødeligheden. Vi vil bruge CPR-registret, landspatientregistre, fødselsregisteret og dødsårsagsregisteret til statistiske analyser. Studiet er således udelukkende register-baseret. Studiet vil dække perioden 1987-2017 ( ca. 30 år), og 0-l 8 årige inkluderes. Den lange undersøgelsesperiode er vigtig, da den vil gøre det nemmere at identificere forskelle i en mindre population, som den grønlandske. Undersøgelsen skal afdække hvorfor og hvordan børn med epilepsi og feberkramper adskiller sig fra børn uden, samt hvorvidt denne ulighed kan forebygges og behandles. Dette projekt er således særdeles vigtigt for videre forskning, samt prioritering i det grønlandske sundhedsvæsen, som projektet i første omgang afslørede, at der var brug for.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Projektets resultater og vigtige fund vil blive formidlet i populær form til den grønlandske befolkning via medier i Grønland.
Projektet skal føre til publikation af minimum to videnskabelige artikler til peer-reviewed internationale tidsskrifter. Relevante offentlige institutioner, herunder Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Landslægeembedet og Grønlands Universitet vil blive orienteret med kopi af disse artikler. Resultater vil desuden blive formidlet til andre relevante instanser og personer i Grønland i løbet af forskningsåret. Derudover vil Jacqueline Mistry præsentere projektet ved The International Conference on Circumpolar Health (ICCH 17) i august 2018.
Det er håbet, at projektet på længere sigt vil føre til et øget samarbejde mellem projektgruppen og sundhedsvæsenet samt personer/grupper i Grønland med interesse for epilepsi og feberkramper hos børn.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen