En kortlægning af alle C difficile typer i Grønland med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsats

En kortlægning af alle C difficile typer i Grønland med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsats

Projektleder:
Anne Kjerulf

Fakultet / Forskningsinstitution:
Sundhedvidenskab – Statens Serum Institut

Titel:
En kortlægning af alle C difficile typer i Grønland med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsats

Beskrivelse:
Formål: At kortlægge forekomsten af Clostridium difficile (C. difficile) relaterede diarréer med særlig fokus på type, spredning og risikofaktorer med henblik på en national strategi for forebyggelse og behandling.

Baggrund: Der er set en 5 folds stigning fra 2011-2012 af C. difficile, heraf 45 med C. diffivile 027. Smitte i Grønland er primært sket via import fra Danmark, men spredning i Grønland er set. Der findes p.t. ingen registrering for hele Grønland – så det korrekte antal af C. difficile infektioner er ukendt.

En kortlægning i Grønland af alle C. difficile typer vil kunne bidrage med information om:

  • Grønland har særlige problematikker i form af flere/andre typer
  • Spredningsmønster
  • Risikofaktorer, f.eks. antibiotikaforbrug, erhverv, fødevarer, etnicitet
  • En kortlægning vil bidrage til en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsats.
Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen