Effekter af tungmetalforurening på to grønlandske fiskearter – fjeldørred og ulk

Effekter af tungmetalforurening på to grønlandske fiskearter – fjeldørred og ulk

PhD’nngorniaq:
Rasmus Nørregaard

Sammivik:
Pinngortitaq

Qulequtaq:
Effekter af tungmetalforurening på to grønlandske fiskearter – fjeldørred og ulk

Allaatigisaq:
Med den stigende interesse for de grønlandske råstoffer er det vigtigt, at der etableres metoder og værktøjer til at overvåge miljøet for at spore og undgå effekter af tungmetalforurening i arktiske fjeldørreder og almindelig ulk i relation til den stigende interesse for efterforskning og udvinding af tungmetaller i Grønland. Projektet skal udvide basisforståelsen for råstof relevante tungmetallers toksicitet i de nævnte arktiske fiskearter, samt etablere og metodeudvikle relevante biomarkører for disse arter. Dette skal ske igennem feltindsamlinger og laboratoriestudier af fjeldørreder og ulk med efterfølgende analyser baseret i den nyeste forskning i økotoksikologi og biomarkører. Projektet er et samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut og Århus Universitet med vejleder fra begge steder, dermed har dette PhD projekt et stort potentiale for at få udviklet økotoksikologiske kompetencer i Danmark og Grønland.

Sammivik:
Ukioq:
Immikkortumi:
PhD
Scroll to Top