Dykke respons hos havpattedyr

Dykke respons hos havpattedyr

Aqutsisoq:
Mads Peter Heide-Jørgensen

Sammivik suliffillu:
Pinngortitaq/ Pinngortitaleriffik

Qulequtaq:
Dykke respons hos havpattedyr

Allaatigisaq:
Det har længe været et paradox at havpattedyr under dykningen sænker deres hjerteryme til en femtedel eller mindre af deres hjerterytme i overfladen. Den væsentligste del af havpattedyrenes fysiske aktivitet foregår under dykningen når de svømmer eller glider ned i dybet, skal fange bytte eller må svømme tilbage til overfladen. Det er modsat alle landlevende dyr som øger antallet af hjerteslag og udvider blodkarrene under fysisk aktivitet på land. Havpattedyrenes fald i hjerteslagsrytmen under dyk fungerer som en ‘kæmpe kontakt’ der forhindrer blodtilførsel til de fleste organer og stopper al unødvendigt iltforbrug. Undersøgelser af hjerteslagsrytmen har dog været begrænset til sæler eller til hvaler som i fangenskab er dykket til relativt lave dybder. I Grønland har vi imidlertid mulighed for at lave undersøgelser på fritlevende hvaler som dykker til store dybder. Nærværende projekt vil udstyre udvalgte havpattedyr med mikrosensorer der måler dyrenes EKG samtidig med at deres muskel aktvititet registreres (dvs. slag med halen).
projektet skal de nødvendige instrumenter indkøbes, men projektet baserer sig iøvrigt på feltarbejde som er financieret fra anden side.

Aningaasaliissummi:
Sammivik:
Ukioq:
Scroll to Top