Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdistrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som cases

Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdistrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som cases

Projektleder:
Kåre Hendriksen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Teknologi / Center for Arktisk Teknologi

Titel:
Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdistrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som cases

Beskrivelse:
Der er i Grønland en erkendelse af, at en selvbåren økonomi ikke alene kan baseres på råstofudvinding og storskalaprojekter, men at det fordrer en bredere erhvervsudvikling, hvor der bl.a. satses på lokale naturgivne ressourcer og forædling heraf. Det fordrer mere viden om det enkelte bosteds lokale udviklingsdynamikker, samt en forståelse af samspillet mellem de mekanismer, der påvirker udviklingsdynamikken. Herunder hvordan lokale bæredygtige erhvervsprojekter kan organiseres, og hvordan de grønlandske lokalsamfund kan opbygge kompetencer og engageres i den type projekter. Målet er at tilvejebringe den nødvendige viden om lokal forankret erhvervsudvikling. Forskningsprojektet, der har en netværksorienteret tilgang, gennemføres i samarbejde med (daværende) Qaasuitsup Kommunia og anvender henholdsvis Qaanaaq og Qeqertarsuaq distrikter som cases. I dialog med lokale, regionale og nationale aktører analyseres de lokale udviklingsdynamikker og potentialer med fokus på formelle og uformelle aktiviteter og kompetencer, etablerede og nye praksisser, relationer og netværk, teknisk og social infrastruktur etc.

Rapport og opgørelse:
Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdristrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som cases

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen