Dømt til forsorg – en kortlægning af foranstaltningsdomme for retspsykiatriske patienter og udviklingshæmmede dømt ud fra Kriminallov for Grønland

Dømt til forsorg – en kortlægning af foranstaltningsdomme for retspsykiatriske patienter og udviklingshæmmede dømt ud fra Kriminallov for Grønland

Projektleder:  Annemette Nyborg Lauritsen, lektor ved Ilisimatusarfik, afd. for samfundsvidenskabelige studier
Øvrige deltagende: Lektor Mette Rømer, Aalborg Universitet, romer@socsci.aau.d

Keywords: Kriminallov, dømte udviklingshæmmede, retspsykiatriske patienter, foranstaltningsdom, tvangsanbringelse
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Formålet med undersøgelsen er for det første at skabe overblik over omfanget af foranstaltningsdømte i Grønland med særligt fokus på udviklingshæmmede og retspsykiatriske patienter. Dernæst at generere viden om det kriminalretlige grundlag og praksis i forhold til forskellige foranstaltningstyper. Herunder særligt at belyse og identificere problemstillinger, der knytter sig til det kriminalretlige anbringelsesgrundlag i forhold til at sende de dømte til anbringelse i Danmark. Undersøgelsen vil have fokus på følgende problemstillinger: 1. Kortlægning af samtlige foranstaltningsdomme fra 2010 (hvor ny kriminallov trådte i kraft) til udgangen af 2019, herunder antallet af dømte og deres anbringelsessteder. 2. Kortlægning af det kriminalretlige anbringelsesgrundlag

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
– Interview med aktører inden for anbringelsesområdet
– Inddragelse af studentermedhjælpere til dataindsamling og transskribering

Metoder for formidling overfor samfundet:
– Debatarrangement/åben forelæsning om forskningsresultater
– Populærvidenskabelig formidling: En eller flere kronikker i grønlandske medier
– Forskningsformidling: To (eller flere) videnskabelige artikler i nordiske peer-reviewed tidsskrifter (fx Nordic Journal of Criminology, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Retfærd, Dansk Sociologi)

Projektets start- og sluttidspunkt: 15. april 2021 – 15. november 2022

Bevilget: 100.000,00 Kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen