Diabetes i Grønland. Screenings og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015.

Diabetes i Grønland. Screenings og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015.

Projektleder:
Michael Lynge Pedersen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Sundhedvidenskab / Dronning Ingrids Sundhedscenter

Titel:
Diabetes i Grønland. Screenings og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015.

Beskrivelse:
Diabetes er et stigende problem globalt, og WHO anslår, at omkring 9 % af alle voksne på verdensplan har diabetes. Der er tale om en alvorlig kronisk sygdom, karakteriseret ved forhøjet blodsukker og forbundet med øget risiko for en række følgesygdomme, herunder hjertekarsygdomme, erhvervet blindhed og kronisk nyresygdom. Disse følgesygdomme kan forebygges og udskydes ved tidlig diagnostik og behandling. Det er derfor væsentligt, at sygdommen opdages og behandles i tide. Også i Grønland, er der sket en stigning i antallet af diagnosticerede patienter med diabetes gennem de sidste år. Dette kan skyldes ændret livsstil, ændret befolkningssammensætning og øget diagnostik, men den aktuelle diagnostiske aktivitet ukendt. Kendskab til både diagnostisk aktivitet og forekomst af diabetes, er væsentlig at kende i forhold til den fremtidige håndtering af diabetes i Grønland. Formålet med dette studie er således, at beskrive screenings aktiviteten fordelt på alder og køn i den grønlandske befolkning, samt bestemme andelen patienter med diabetes blandt de screenede.

Rapport og opgørelse:
Diabetes i Grønland

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen