Development of a Greenland Trust Survey questionnaire and interview protocol for the future ph.d.-project: The influence of a postcolonial heritage of Nordic formal institutions on the level of social trust in Greenland

Development of a Greenland Trust Survey questionnaire and interview protocol for the future ph.d.-project: The influence of a postcolonial heritage of Nordic formal institutions on the level of social trust in Greenland

Forskningsleder: Naja Demant-Poort, ekstern underviser ved Institut for Erhvervsøkonomi, Journalistik & Samfundsvidenskab, Ilisimatusarfik

Keywords: Tillid, institutioner, social tillid

Område, formål og forskningsspørgsmål:
Social og institutionel tillid i Grønland
Størstedelen af de formelle institutioner i Grønland er nedarvet fra Danmark siden 1721. Forskning på verdensplan viser en meget stærk sammenhæng mellem tilliden til formelle institutioner, den sociale tillid i samfundet – og landets niveau af livskvalitet, sundhed, fysisk sikkerhed og økonomi.
Uafhængige forskere har undersøgt social tillid siden 1981 i mere end 80 lande. FN har i de seneste årtier også undersøgt tillid og velfærd i 156 lande. Et højt niveau af social tillid har ifølge de internationale undersøgelser en stærk sammenhæng med den type formelle institutioner, som er fremherskende i de nordiske lande.
Ud fra den internationale forskning kunne man derfor antage, at Grønland i kraft af sine nedarvede institutioner har et tillidsniveau sammenligneligt med Danmark og de øvrige nordiske lande. En gennemgang af eksisterende samfundsvidenskabelige studier og undersøgelser i Grønland tyder dog på, at tillidsrelationerne er langt mere komplekse.
Pilotprojektet har til formål at gennemgå de eksisterende tillidsundersøgelser og på den baggrund udvikle en repræsentativ tillidsundersøgelse specifikt for Grønland. Tillidsundersøgelsen er første skridt i et større projekt, som ønsker at belyse, hvad der betyder mest for den sociale tillid i Grønland – er det tilliden til de formelle institutioner, eller andre sociale faktorer?

Inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Aktiv inddragelse af lokale videnspersoner inden for sprog og psykologi i udviklingen af undersøgelsen.Overførsel af
viden fra Aalborg Universitet, afdeling for sociologi til Ilisimatusarfik omkring udvikling af survey, lokale workshops og fokusgruppe.

Projektets start- og slutdato: 01/03/2022 – 01/08/2022

Bevilget: 100.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen