DBH – Den blå hylde

DBH – Den blå hylde

Projektleder:
Rasmus Nygaard

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab – Grønlands Naturinstitut

Titel:
DBH – Den blå hylde

Beskrivelse:
Der findes i dag intet overblik over hvad mistede fiskeredskaber har af betydning for fiskebestandene og erhvervet. At mængden af tabte langliner, garn, tejner, trawlwire og andet affald, er til stor gene for fiskeriet, er der dog næppe tvivl om. I Grønland findes der ingen kvantitative undersøgelser af affald på havbunden, men mange uafhængige observationer antyder, at tabte garn kan lede til et betydeligt og uset spøgelsesfiskeri. Internationale undersøgelser har vist, at tabte garn kan opretholde en fiskeeffektivitet på op til 20 % i lange perioder og potentiel i årevis. Spøgelsesfiskeri foregår, når et redskab mistes og ikke opfiskes igen. Fisk bliver så fanget og tiltrækker i den forbindelse bl.a. krabber, som også fanges i garnet og går til. Garnfiskeri på dybere vand efter hellefisk foregår i stor stil og kan være problematisk. Det skyldes, at garnene på dybt vand ikke påvirkes af tidevand, bølger, tang og isfjelde, og derfor kan blive ved med at fiske. Processen kaldes spøgelsesfiskeri og kan lede til et betydeligt tab for bestandene, erhvervet og samfundet. I dag er der dog ingen viden om, hvor store mængder af affald, der ligger på bunden. Det vil projektet forsøge, at afdække med video optagelser og opfisknings forsøg.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen