Brug af rejeskaller til fjernelse fra minevand i en sulfid bioreaktor

Brug af rejeskaller til fjernelse fra minevand i en sulfid bioreaktor

Projektleder:
Morten Birch Larsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Brug af rejeskaller til fjernelse fra minevand i en sulfid bioreaktor

Beskrivelse:
Ved minedrift er udsivning af metaller et velkendt problem. Metallerne kan være giftige og udgøre en risiko for organismer i både ferskvands- og havvandsmiljøet. Metallerne bioakkumuleres, hvilket gør, at en række pattedyr i Grønland kan indeholde meget høje koncentrationer af tungmetaller, og når dyrene spises, kan metallerne optages og udgøre en sundhedsrisiko for mennesker.

I Grønland har minedrift i Maarmorilik, Ivittuut og Mestersvig medfært udsivning af store mængder tungmetaller, hvilket har medfært uhensigtsmæssige påvirkninger af iljøet.

Et nyligt studie af Larsen et al. (2018) har vist, at rejeskaller har stort potentiale for at tilbageholde tungmetaller, og dermed minimere udsivning til miljøet. Rejeskallerne indeholder et polysaccarid (chitin), der i struktur minder meget om cellulose, og er i stand til at absorbere store mængder metaller. Samtidig indeholder rejeskallerne organisk kulstof, som ved nedbrydning kan skabe iltfrie forhold. Dette kan medføre at der dannes sulfid (S-), som vil binde sig med metallerne og udfælde som et fast stof.

Formålet med dette projekt er at undersøge rejeskallernes kapacitet for binding af tungmetaller i en sulfid bioreaktor.

  • Hvor stor har rejeskaller ved brug i en sulfid bioreaktor?
  • Hvilken opholdstid vil det kræve at opnå en tilstrækkelig udfældning/binding af tungmetaller?

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Den grønlandske fiskeindustri vil blive kontaktet både men henblik på at informere om projektet og indgå et eventuelt samarbejde.

Resultaterne fra projektet vil blive formidlet ved en populærvidenskabelig artikel i eksempelvis Sermitsiaq eller på videnskab.dk. Det vil også være en mulighed at præsentere resultaterne ved et offentligt foredrag.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen