Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønland

Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønland

PhD’nngorniaq:
Trine Jul Larsen

Sammivik suliffigisarlu:
Peqqissutsimik ilisimatusarneq / Klinisk Epidemiologi

Qulequtaq:
Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønland

Allaatigisaq:
Befolkningsundersøgelser har vist, at næsten 10% af alle voksne grønlændere har diabetes, dels som følge af særlig genetisk disposition og dels som følge af stigende overvægt og fysisk inaktivitet. Sendiabetiske komplikationer kan forebygges med god diabetesbehandling, systematisk screening og forebyggende behandling af tidlige stadier. I takt med den stigende gennemsnitslevealder forventes forekomsten af diabetes at stige med ledsagende krav til håndteringen i sundhedsvæsenet. Den langsigtede risiko i Grønland for sendiabetiske komplikationer i øjne, nyrer, nerver og hjertekarsystem er kun delvist undersøgt. I Grønland er der generelt god organisering af diabetesbehandlingen, og der screenes for diabetisk øjensygdom i 9 byer. Adgangen til øjenundersøgelse for diabetespatienter i områder uden øjenkamera er imidlertid vanskelig, og under 50% af diabetespatienterne screenes efter gældende retningslinjer i Grønland. Som led i igangværende befolkningsundersøgelser gennemføres hos personer med diabetes og prædiabetes øjenundersøgelse af nethinden med vidvinkel laser oftalmoskopi som kan betjenes af personale med begrænset specialisterfaring. Det aktuelle ph.d. studie har 3 formål: 1) at undersøge validiteten af kunstig intelligens til automatisk billedgradering sammenlignet specialistgradering, 2) at undersøge forekomsten af diabetisk øjensygdom i den grønlandske befolkning, og 3) at undersøge om kendte genetiske diabetesvarianter er forbundet med risiko for nethindesygdom. Studiet forventes at kunne bidrage væsentligt til den generelle viden om diabetes og diabeteskomplikationer i Grønland. Et særligt formål er at undersøge brugen af ny teknologi som kombinerer kunstig intelligens til billedgradering med vidvinkel laser oftalmoskopi til undersøgelse af diabetisk øjensygdom. Studiet kan således imødekomme behovet for metoder, der kan udføres af sundhedspersonale uden specialisterfaring for at forbedre adgangen til øjenscreening for alle patienter med diabetes uanset ressourcer og geografi samt forbedre identifikation af den lille gruppe af patienter som faktisk har behov for specialiseret oftalmologisk service så synsnedsættelse pga. diabetes helt kan undgås.

Sammivik:
Ukioq:
Immikkortumi:
PhD
Scroll to Top