Børnenes børnehave i Grønland – mellem profession, vision & børneperspektiv

Børnenes børnehave i Grønland – mellem profession, vision & børneperspektiv

Ph.d.-studerende: Ivalo Adolfsen Arnfjord, indskrevet ved Ilisimatusarfik

Projektbeskrivelse:
I Grønland er der er en lang pædagogisk tradition og en vigtig pædagogisk historie. Den er bare aldrig
blevet fortalt. Der findes ikke bøger, men en del beretninger og artikler, der beskriver
daginstitutionshistorien. Under specialeforløbet påbegyndte jeg en indsamling af historiske kilder i
form af arkivalier og bøger om opstartsfasen af den grønlandske pædagogik i børnehaverne. Under
ph.d.-forløbet vil kildesamlingen blive udbygget og systematiseret således at jeg kan publicere en
samlet bibliografi over pædagogiske historiske kilder.
I ph.d.-projektet vil jeg tage afsæt i følgende problemformulering:
”Hvorledes kan man – informeret af pædagogikkens historie – arbejde kritisk med et blik på
professioner og politik i styrkelsen af nutidens børneperspektiv i børnehaven i Grønland?”
Den metodiske tilgang til styrkelsen den historiske bevidsthed og feltarbejde i børnehaver undersøges
ved en pædagogiske historiske forskning både arkivstudier i National arkivet (NKA), ved Red Barnets
arkiver og Rigsarkivet i Danmark, samt den levede historie i form af fortællinger, der indsamles via og
livshistoriske interviews med pensionerede pædagoger, barnemedhjælpere og tidligere undervisere på
pædagoguddannelsen.
Den nutidige analyse af hvordan man arbejder med børneperspektiver skal ske gennem samarbejde med
nogle udvalgte kommunale daginstitutioner om deltagerobservationer, fokusgrupper, og en tæt dialog
med forskellige repræsentanter indenfor førskoleområdet. I denne sammenhæng vil jeg trække på mit
store netværk og kontakter: fra det faglærte og ufaglærte pædagogiske personale i daginstitutionerne,
den socialpædagogiske faglighed i form af aktører fra Socialpædagogisk Seminarium, Socialpædagogernes Fagforening (NPK) til førskoleområdet under Uddannelsesstyrelsen.
Jeg forventer med dette ph.d.-projekt på den ene side at kunne bidrage til, at der kan opnås en mere
fyldestgørende og sammenhængende forståelse for Grønlands pædagogiske historie. På den anden side
håber jeg på at kunne bidrage med at styrke forskningen i vigtigheden af forståelsen af, at vi fremhæver
børnenes perspektiver i daginstitutionerne. Forskning som denne skal styrke den faglige og almene
debat omkring børn og demokrati – og at der sker vigtig faglig udvikling i børnenes daginstitutionsliv.

Bevilget: 1.952.000,00 kr.

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll til toppen