Børn med mellemørebetændelse – forbedring af behandlingsindsatsen og forebyggelse af høretab

Børn med mellemørebetændelse – forbedring af behandlingsindsatsen og forebyggelse af høretab

Projektleder: Lene Seibæk, professor ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik samt Research Centre for Patient Involvement, Aarhus Universitet
Øvrige deltagende: Monica Nedergaard Ejsing, sygeplejerske og studieadjunkt, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatursarfik (videnskabelig assistent)
Malene Nøhr Demant læge, Ilisimatursarfik samt Øre-, Næse-, Hals og Kæbekirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital (lægefagligt ansvarlig)
Preben Homøe professor, Ilisimatursarfik samt Øre-, Næse-, Hals og Kæbekirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital (lægefagligt ansvarlig)
Ledende landsdækkende sundhedsplejerske Dina Berthelsen, Sundhedsplejen i Grønland (samarbejdspartner)
Faglig leder Rikke Louise Kuhn, Paarisa (samarbejdspartner).

Keywords: mellemørebetændelse, interview, brugerinddragelse, forebyggelse
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Forekomsten af mellemørebetændelse blandt grønlandske børn er en af de højeste i verden. Undersøgelser fortaget blandt grønlandske familier har vist, at forældre til børn med hyppige og langvarige episoder med mellemørebetændelse ofte er bekymrede og belastede af deres børns tilstand. Desuden er nogle utilfredse med sundhedsvæsenets indsats. Hvad er det forældrene ikke synes fungerer? Hvordan vil de med deres erfaringer ønske at behandlingen organiseres?
Formål:
Formålet med undersøgelsen er, at udvikle og pilot teste forældre-baserede initiativer til forbedret pleje og
behandling af børn med mellemørebetændelse, hvad angår
1) implementering af den rette pleje og behandling af børnene
2) samarbejde, støtte og information til de ramte børn og deres familier
Vi antager at forældre til børn med mellemørebetændelse har erfaringer og ideer som – hvis de tages i anvendelse – vil kunne forbedre både selve behandlingen af børnene og den information og støtte de berørte familier modtager fra sundhedsvæsenet. Projektet vil derfor understøtte forebyggelse og brugerinddragelse som en del af kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet, samt udvide sundhedsplejens handlemuligheder i forhold til de berørte børn og deres familier.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
Vi antager at forældre til børn med mellemørebetændelse har erfaringer og ideer som – hvis de tages i anvendelse – vil kunne forbedre både selve behandlingen af børnene og den information og støtte de berørte familier modtager fra sundhedsvæsenet. Projektet vil derfor understøtte forebyggelse og brugerinddragelse som en del af kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet, samt udvide sundhedsplejens handlemuligheder i forhold til de berørte børn og deres familier. Projektet er via den projektansvarlige (ansøger) forankret ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab,
Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet og vil derigennem medvirke til at udvikle studerendes og underviseres kompetencer inden for patientinddragelse, forbedringsarbejde og klinisk forskning, inklusiv større viden om mellemøresygdom og forældrestøtte.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Den anvendte metode er aktionsforskning, med fokus på udvikling af praksis og med aktiv deltagelse af forældre til børn med mellemørebetændelse. Afhængigt af deltagernes præferencer vil vi tilstræbe interview på grønlandsk ved grønlandsk talende interviewer, eller dansk ved dansk talende interviewer. Som følge af den anvendte metode vil undersøgelsens resultater blive formidlet til småbørnsforældre, sundhedsplejen og det øvrige sundhedsvæsen på grønlandsk og dansk, audiovisuelt såvel som skriftligt. Resultater og erfaringer vil desuden blive formidlet til relevante myndigheder herunder Sundhedsledelsen og Departementet for Sundhed. Undersøgelsen vil desuden blive søgt publiceret i videnskabelige, internationale tidsskrifter.

Projektets start- og sluttidspunkt: 1. juni 2021 – 22. december 2023

Bevilget: 100.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen