Bobler i Sydgrønland

Bobler i Sydgrønland

Projektleder: Majken Djurhuus Poulsen, Geolog (Ph.d. Geoscience), GEUS Grønland af De National geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), madp@geus.dk

Øvrige deltagende: Kisser Thorsøe, Chefkonsulent, GEUS Nuuk, kit@geus.dk, Diogo Rosa, Seniorforsker, GEUS København, dro@geus.dk

Keywords: Varme kilder, geologi, radioaktivitet, helium, radon
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Persoz et al. (1972) påviste at den varme kilde ved Uunartoq udgasser relativt store mængder helium, som også kunne måles i vandet. Dette kombineret med den geologiske og strukturelle historie for området kan tyde på at varmen stammer fra radioaktiv henfald af bjergarter dybt nede i skorpen, hvor primært nedsivende og cirkulerende meteorisk vand trænger ned gennem sprækker i jordskorpen og føres opvarmet til overfladen i form af varme kilder. Projektet ‘Bobler i Sydgrønland’ vil derfor se nærmere på kemien i vandet, hvilke opløste gasser der kan
måles, herunder helium og radon, foruden indholdet af sporgrundstoffer. Ved hjælp af geigertæller vil vi måle alfa, beta og gammastråling fra vandet og området omkring den varme kilde. Resultaterne herfra skal herefter vurderes i forhold til en eventuel sundhedsrisiko for lokale og turister, samt give mere viden om de lokale kilder og deres ophav og dannelse.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
I videst muligt omfang vil projektet inddrage en eller flere studerende fra gymnasiet i Qaqortoq i prøveindsamling for dermed at give disse et indblik i naturvidenskabelig forskning og det geologiske arbejde.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Resultaterne fra undersøgelserne vil blive videregivet til Grønlands Selvstyre, Kommune Kujalleq, lokale turistoperatører samt udgivelse i form af en populærvidenskabelig artikel i Sermitsiaq/AG. Håbet er at informationer og resultater fra projektet kan bruges af turistoperatører til videre markedsføring af Uunartoq såfremt attraktionen er sundhedsmæssig forsvarlig.

Projektets start- og sluttidspunkt: 1. maj 2021 – 24. maj 2022

Bevilget: 95.875,00 Kr.

HENT SLUTRAPPORT

Pulje:
År:
Kategori:
Scroll til toppen