Blåhvillingens (Micromesistius poutassou) adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand.

Blåhvillingens (Micromesistius poutassou) adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand.

Projektleder:
Søren Lorenzen Post

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Blåhvillingens (Micromesistius poutassou) adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand.

Beskrivelse:
Viden om arters udbredelse, adfærd, interaktioner og hvilke fysiske processer, der påvirker dem, er essentielle i forståelsen af økosystemener. Det er desuden fundamentalt for en optimeret og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

Blåhvillingen er en lille torskefisk, der er udbredt i det meste af Nordatlanten. Den foretager lange migrationsvandringer mellem gydepladserne, der hovedsageligt ligger vest for de britiske øer og til sommerføde områderne, der er spredt ud over det meste af Nordøst Atlanten, inklusiv Grønland. Den har været genstand for et a verdens største fiskerier, som dog har vist sig at være ekstremt variabelt.

I grønlandsk farvand, har blåhvillingen de seneste år, været observeret hyppigere, og er en potentiel kandidat til et fremtidigt fiskeri. Til trods for, at fiskeriet efter blåhvilling har været et af verdens største, er der på nuværende tidspunkt meget begrænset viden om de meste basale spørgsmål omkring dens livshistorie, specielt omkring Grønland, hvilket besværliggør rådgivningsprocessen.

Dette projekt klarlægger en række af de processer, som har indflydelse på blåhvillingens tilstedeværelse omkring Grønland og beskriver dens interaktion med andre sameksisterende arter. Dette gøres, ved hjælp af omfattende fødestudier på tværs af arter og ved at anvende hydroakustiske opmålinger, som kan kortlægge og kvantificere organismer i havet.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen