Blåhvilling (Micromesistius poutassou): adfærd og udbredelse i Grønlandsk farvand (Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters)

Blåhvilling (Micromesistius poutassou): adfærd og udbredelse i Grønlandsk farvand (Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters)

PhD’nngorniaq:
Søren Post

Sammivik:
Pinngortitaq

Qulequtaq:
Blåhvilling (Micromesistius poutassou): adfærd og udbredelse i Grønlandsk farvand
(Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters)

Allaatigisaq:
Viden om arters udbredelse, adfærd, interaktioner og hvilke fysiske processer der påvirker dem, er essentielle i forståelsen af økosystemer. Det er desuden fundamentalt for en optimeret og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. I dette projekt undersøges blåhvillingens udbredelse og betydning for andre pelagiske arter (dvs. fritlevende i vandsøjlen) i Østgrønlandsk farvand.

Blåhvillingen er en lille torskefisk, der er udbredt i det meste af Nordatlanten, hvor den lever midt i vandsøjlen (300-500m dybde) og søger føde primært i form af zooplankton. Den foretager lange migrationsvandringer mellem gydepladserne, der hovedsageligt ligger vest for de Britiske øer og til sommerfødeområderne, der er spredt ud over det meste af Nordøst Atlanten. Den har været genstand for et af verdens største fiskerier, som dog har vist sig at være ekstremt variabelt. I Grønlandsk farvand har blåhvillingen de seneste år været observeret hyppigere, og er en potentiel kandidat til et fremtidigt fiskeri. Til trods for at fiskeriet efter blåhvilling har været et af verdens største, er der på nuværende tidspunkt meget begrænset viden om de mest basale spørgsmål omkring dens livshistorie, specielt omkring Grønland, hvilket besværliggør rådgivningsprocessen. Dette projekt klarlægger en række af de processer, som har indflydelse på blåhvillingens tilstedeværelse omkring Grønland og beskriver dens interaktion med andre sameksisterende arter. Dette gøres ved hjælp af omfattende fødestudier på tværs af arter og ved at anvende hydroakustiske opmålinger, som kan kortlægge og kvantificere organismer i havet.

Sammivik:
Ukioq:
Immikkortumi:
PhD
Scroll to Top