Baseline målinger af sjældne jordarters metaller

Baseline målinger af sjældne jordarters metaller

Aqutsisoq:
Morten Birch Larsen

Sammivik suliffillu:
Pinngortitaq/ Pinngortitaleriffik

Qulequtaq:
Baseline målinger af sjældne jordarters metaller

Allaatigisaq:
Der er i disse år diskussion om sjældne jordarters metaller i Grønland, hvilket skyldes at der er lokaliseret en af verdens største forekomster af de sjældne jordarters metaller i fjeldene omkring Narsaq i Sydgrønland. Metallerne er blevet meget eftertragtede, da de bruges i en lang række forbrugerprodukter – eks. mobiltelefoner og computere. Kendskabet til stoffernes toxicitet er relativt begrænset, ligesom der er begrænset kendskab til stoffernes baggrundskoncentrationer i Grønland. Formålet med nærværende projekt er at indsamle eksisterende data og samtidig få nye data på koncentrationer af sjældne jordarters metaller i jord, ferskvand og saltvand fra forskellige dele af Grønland. Dataindsamlingen sker ved at gennemgå offentlige rapporter og databaser. Nye data indsamles ved at få Naturinstitut- tets forskere til at udtage jord og vandprøver i forbindelse med det feltarbejde som udføres forskellige steder i Grønland. På baggrund af tidligere og nye analyseresultater opnås informationer om koncentrations- niveauer og variationer i det Grønlandske miljø. Disse data kan bruges til at vurdere udledningskrav ved mineprojekter, ligesom de på sigt også kan bruges til udarbejdelse af grænseværdier.

Aningaasaliissummi:
Sammivik:
Ukioq:
Scroll to Top