Anbragt på en døgninstitution. Og hvad så?

Anbragt på en døgninstitution. Og hvad så?

Forskningsleder: Bonnie Jensen
Øvrige deltagende: Afdeling for Socialt Arbejde, Ilisimatusarfik; Steven Arnfjord, afdelingschef

Forskningsområde, formål, forskningsspørgsmål:
Med dette projekt ønsker jeg at genoptage kontakten til de børn og unge, der deltog i ph.d.-projektet fra 2017-
2021 – hvoraf de fleste interview foregik i 2018 og 2019. Formålet er dels at undersøge om/hvordan deres
livssituation og generelle forhold har ændret sig siden ph.d.-projektets afslutning. Herunder, men ikke begrænset
til; bolig- og familieforhold samt uddannelse og eventuel beskæftigelse. Og dels for at invitere de børn, unge og
voksne, der ønsker at deltage i studiet, til at deltage i en kontinuerlig opfølgning af deres livsforhold.
Projektet dækker hele Grønland, fra Uummannaq til Tasiilaq, og der er indbefattet besøg på de 17 institutioner der
tidligere er besøgt, i de tilfælde der stadig bor børn som var med i ph.d.-projektet.

Inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Projektet vil indgå i undervisningen på socialrådgiveruddannelsen, som en del af den videnskabelige undervisning.
Ligesom der vil blive tilbudt undervisningsoplæg til de pædagogstuderende på seminariet i Ilulissat.
Forstandere og personale på de berørte institutioner vil blive inddraget og dele deres viden, ligesom de vil få viden
gennem projektet.

Der vil blive lagt stor vægt på samfundsinddragelse og populærvidenskabelig formidling før, under og efter
projektet, dels i form af offentlige foredrag, samt artikler, interviews og kronikker i Sermitsiaq og KNR. Dels i form
af oplæg på diverse nationale konferencer og deltagelse i møder, workshops og oplæg for socialfaglige grupper og
interessenter.

Projektets start- og slutdato: 01/01/2022 – 31/12/2023

Bevilget: 77.000,00 kr.

 

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen