Aktivering af svage ældre mennesker

Aktivering af svage ældre mennesker

Projektleder: Tenna Jensen, adjungeret lektor ved Grønlands Center for Sundhedsforskning, Ilisimatusarfik og Center for Health Research in the Humanities, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Øvrige deltagende: Videnskabelig assistent NN

Redegørelse af forskningsområde med kort beskrivelse af projekt, formål og forskningsspørgsmål: Projektets formål er udvikling og oversættelse af 2 typer af formidlings- og aktiveringsprodukter i forbindelse med projekt Arktisk Aldring. Projektet skal udføresnaf en videnskabelig assistent og falder i to dele: Den første omftatter udvikling af et formidlingsprodukt målrettet pårørende til svage ældre.
Denne del af projektet tager derfor udgangspunkt i forskningsspørgsmålet:
Hvordan kan vi hjælpe pårørende til svage ældre med at lave meningsfulde aktiviteter med deres familiemedlem?
Den anden er oversættelse af dansksprogede videoer med fyfiske øvelser for sage ældre. Videoerne er målrettet uuddannet personale i ældreplejen, så de kan træne med ældre borgere. Projektets anden del består derfor af oversættelse og indtaling af et grønlandsk lydspor på videoerne.
Derudover er det også hensigten, at der i løbet af projektets løbetid skal påbegyndes en videnskabelig artikel om pårørende til ældre mennesker med demens.

Metoder for inklusion af samfundet: Den videnskabelig assistent inkulderes i projekt Arktisk Aldrings udviklingsarbejde. I forbindelse med udviklingen af plakater og evt. andet materiale til opsætning/uddeling på alderdoms-, pleje- og demenshjem samt hjemmehjælpen afprøves materiale i praksis. Både personale og pårørende til svage ældre vil blive inddraget i udviklingen af de endelige produkter.

Metoder for formidling overfor samfundet: De udviklede produkter vil blive gjort tilgængeligt på Arktisk Aldrings hjemmeside samt overleveret til kommunerne.

Projektets start- og sluttidspunkt: 1. januar 2020 – 1. juli 2020

Bevilget: 90.000,00 Kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen