Læseundervisning som fjernundervisning i faget grønlandsk

Læseundervisning som fjernundervisning i faget grønlandsk

Forskningsleder: Anders Øgaard, letor, Institut for Læring, Ilisimatusarfik
Øvrige involverede: Ivalu Mathiassen, adjunkt med ph.d. forløb, Institut for Læring, Ilisimatusarfik

Keywords: Fjernundervisning, sprogundervisning, læseundervisning, specialundervisning, eyetracking

Forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Midler søges til et forskningsprojekt, som ved aktionsforskning og kvalitative casestudier afprøver og undersøger
muligheder for at anvende fjernundervisning til at styrke elevers læsning i faget grønlandsk. Ved at anvende
“eyetracking”, dvs. værktøj der følger øjenbevægelser hos en person foran en computerskærm, vil sproglærere
kunne følge hvilke læsestrategier elever udvikler og anvender på distancen.
Forskningsspørgsmål: Hvilken læring kan knyttes til fjernundervisning i skriftlig grønlandsk, hvor eyetracking
anvendes?

Inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Resultater fra forskningsprojektet formidles, ved at forskningen foretages som aktionsforskning.
Deltagende lærere opkvalificeres indenfor læseundervisning, og skoler og kommuner tilbydes et
afprøvet koncept for sprogundervisning i grønlandsk som fjernundervisning. Forsøg med
fjernundervisning kan desuden åbne døre for nye muligheder og indsatsområder indenfor andre fag
og fagområder i skolen. Forskningsprojektets resultater vil kunne anvendes inden for
specialundervisning.

Formålet med at anvende aktionsforskning er at arbejde med praksisnære løsninger, samt at knytte
forskningen til implementering og forankring af forandret praksis. Ved at være aktionsforskning vil
resultater formidles og implementeres løbende igennem samarbejdet med praksisniveauet.
Formidling vil desuden ske igennem projektets tilknytning til Kivitsisas indsats med
fjernundervisning.
Formidling vil ske igennem en forskningsrapport. Rapporten kan anvendes i
læreruddannelsen, hos kommuner og forvaltninger og indenfor den pædagogiske og didaktiske
forskning i Grønland og i andre lande.
Ivalu Mathiassen og Anders Øgaard fra Institut for Læring vil desuden anvende resultaterne i
andre forskningsprojekter, herunder Mathiassens phd. projekt og Øgaards kommende bog om
fjernundervisning i skolen.

Projektets start- og slutdato: 21/10/2021 – 30/11/2021

Bevilget: 100.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen