Oversigt over fonde i Grønlandsnetværket

Herunder kan du finde en oversigt over de forskellige fonde som finansierer forskning i Grønland. 

Fonderegister 2021

wdt_ID Fonde Link
1 15. Juni Fonden https://www.15junifonden.dk/om_fonden/
2 A.P. Møller Fonden - Lægefonden http://www.apmollerfonde.dk/ansoegning/laegefonden.aspx
3 A.P. Møller Fonden - Støttefondens Sociale Initiativ https://www.apmollerfonde.dk/socialindsats/
4 A.P.Møller og Hustru Chastine Mc‐Kinney Møllers Fond til almene Formaal www.apmollerfonde.dk
5 Agnes Geijers fond for nordisk tekstilforskning http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag
6 BankNordik legatet https://www.banknordik.gl/da/
7 Beckett Fonden http://www.beckett-fonden.dk/
8 Bikubenfonden https://www.bikubenfonden.dk/gronland
9 Carlsbergfondet http://www.carlsbergfondet.dk/da
10 COWIfonden https://www.cowifonden.dk/
Fonde Link
Scroll til toppen